การสรรหาปราชณ์เกษตรของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖


  •   2022-06-20 14:40:54    66  

    กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องเเละเชิดชูเกียรติเเก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ให้ได้รับการดูเเลด้านสวัสดิการเเละสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เเละความสามารถสู่สังคม