กรมข้าวหารือ TOPCON เตรียมนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาทดลองใช้ หวังเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการแปลงให้เกษตรกร


  •   2022-05-27 09:05:28    154  

    กรมข้าวหารือ TOPCON เตรียมนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาทดลองใช้ หวังเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการแปลงให้เกษตรกร

   


    

กรมข้าวหารือ TOPCON เตรียมนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาทดลองใช้ หวังเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการแปลงให้เกษตรกร


    วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาว กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และคณะ ร่วมหารือกับสถานทูตญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมกับบริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (TOPCON) เกี่ยวกับโครงการสาธิตเกษตรอัจฉริยะ ที่จะบูรณาการทำงานร่วมกันกับสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และเยี่ยมชมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
    ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้ร่วมหารือถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันกับบริษัท TOPCON ในการนำเทคโนโลยีทางการเกษตร อาทิ autosteering system ที่จะเข้ามาช่วยลดการใช้แรงงานคน เพิ่มความแม่นยำในการใช้งาน และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการแปลง โดยจะมีการทดลองสาธิตบนพื้นที่ทดสอบบริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตั้งเป้าจะดำเนินการตามแผนไว้ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2565

    ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการข้าวและคณะ ได้ร่วมชมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้นำท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะมาจัดแสดง ที่ทำงานโดยใช้ระบบ sensor ตรวจวัดระดับน้ำ สามารถแสดงผล แจ้งเตือน และควบคุมการให้น้ำผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อสามารถควบคุมระดับน้ำ และใช้น้ำได้อย่างประหยัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไป