ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
  •   2022-05-24 16:08:44    47     14

ร่างขอบเขตของงาน รถฟาร์มแทรกเตอร์


  • bytes