ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภอรายการ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า)
  •   2022-04-19 14:02:40    80     5

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประกาศเผยแพร่


  • bytes