กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำซองพลาสติกเพื่อบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี ๒๕๖๕
  •   2022-04-05 10:55:00    78     2

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำซองพลาสติกเพื่อบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี ๒๕๖๕


  • bytes