ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
  •   2022-03-23 14:49:34    99     1

ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล)


  • bytes