ประชาสัมพันธ์


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-11-28 15:10:20    8     4 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-11-24 20:19:34    10     2 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-11-16 09:11:03    23     11 

งบทดลอง ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ตุลาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-11-14 14:14:39    20     3 

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2567

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง   2022-11-08 16:47:54    18     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2565

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-10-28 11:42:37    34     12