รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 65