กำหนดราคากลาง


ประกาศราคากลางการตรวจแปลงข้าวอินทรียฺ์

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 13:49:29    202     12 

ราคากลางกรมการข้าว

  • โดย กรมการข้าว   2021-08-30 16:24:58    495     0 

ราคากลาง วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

จัดซื้อปุ๋ย 5 รายการ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-22 16:42:49    210     3