กำหนดราคากลาง


ประกาศราคากลางงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนคอนกรีต

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน   2022-01-20 14:19:17    124     4 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน   2022-01-10 10:03:05    100     5 

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์วารสารใบธง

  • โดย สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว   2021-12-15 10:41:29    150     0 

ราคากลาง

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2021-11-30 17:11:55    128     6 

ราคากลาง

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2021-11-08 16:37:00    130     3