กำหนดราคากลาง


ราคากลางจัดซื้อรถยก ขนาด 2.5 ตัน

ราคากลางจัดซื้อรถยก ขนาด 2.5 ตัน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย   2022-11-22 15:01:20    9     3 

กำหนดราคากลางปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

กำหนดราคากลางปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-09-02 16:31:50    48     13 

กำหนดราคากลางปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

กำหนดราคากลางปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-07-22 17:07:15    50     6 

กำหนดราคากลางกระสอบปอ

กำหนดราคากลางกระสอบปอ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-07-04 16:06:00    48     5