แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-08-26 16:32:40    67     19 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-07-05 16:02:28    73     22 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อกระสอบปอ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-06-29 16:30:42    56     15 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-03-31 10:28:31    89     10