แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานงบทดลองประจำปี 2566

รายงานงบทดลอง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2022-11-03 15:26:42    24     2 

รายงานงบทดลองประจำปี 2565

รายงานงบทดลอง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2022-10-19 16:26:37    49     0 

ประกาศยกเลิกซื้อปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

ประกาศยกเลิกซื้อปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-09-15 16:36:11    44     12