แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2021-12-24 15:59:20    49     15 

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2021-11-30 17:20:00    79     16 

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจแปลงข้าวอินทรีย์

แผน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 14:09:51    80     10 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร   2021-10-04 16:56:07    118     25