แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศยกเลิกซื้อปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

ประกาศยกเลิกซื้อปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-09-15 16:36:11    18     9 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-08-26 16:32:40    30     12 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-07-05 16:02:28    50     21 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อกระสอบปอ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-06-29 16:30:42    38     14