ข่าวกิจกรรม


กรมข้าว เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี ชูเป็นที่ต้องการในกลุ่มตลาดหลากหลาย ตั้งเป้าผลักดันเป็นสินค้าสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

กรมข้าว เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี ชูเป็นที่ต้องการในกลุ่มตลาดหลากหลาย ตั้งเป้าผลักดันเป็นสินค้าสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-26 15:08:30

อ่านต่อ...

กรมข้าว จัดอบรมใช้โดรนการเกษตร ปูทางให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

กรมข้าว จัดอบรมใช้โดรนการเกษตร ปูทางให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-21 10:55:45

อ่านต่อ...

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่ติวเข้มตรวจติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ “โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่ติวเข้มตรวจติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ “โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-20 15:14:59

อ่านต่อ...

กรมข้าว ประชุมเฟ้นหาบุคลากรดีเด่นประจำปี 2564

กรมข้าว ประชุมเฟ้นหาบุคลากรดีเด่นประจำปี 2564

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-20 14:24:51

อ่านต่อ...

กรมการข้าวร่วมกับ GIZ ประชุมชี้แจงมาตรการสนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริมการทำนาวิถีใหม่ ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมการข้าวร่วมกับ GIZ ประชุมชี้แจงมาตรการสนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริมการทำนาวิถีใหม่ ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-17 13:43:14

อ่านต่อ...

กรมการข้าวร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชน จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

กรมการข้าวร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชน จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-14 15:06:57

อ่านต่อ...

รองฯข้าวณัฏฐกิตติ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภารกิจ ศมข.พะเยา ปี 65

รองฯข้าวณัฏฐกิตติ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภารกิจ ศมข.พะเยา ปี 65

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-07 16:17:12

อ่านต่อ...

กรมข้าว ร่วมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567

กรมข้าว ร่วมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-01-06 11:19:18

อ่านต่อ...

กรมข้าว ร่วมประชุมหารือการปฏิรูปข้าวทั้งระบบครบวงจร

กรมข้าว ร่วมประชุมหารือการปฏิรูปข้าวทั้งระบบครบวงจร

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-12-28 11:50:57

อ่านต่อ...

กรมการข้าว เร่งติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระบบ ZOOM Meeting โดยระดมสมองจากเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กรมการข้าว เร่งติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระบบ ZOOM Meeting โดยระดมสมองจากเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-12-27 14:08:41

อ่านต่อ...

รักษาการกรมการข้าว ลงพื้นที่ โคราช เยี่ยม ศมข. และ ศวข.

รักษาการกรมการข้าว ลงพื้นที่ โคราช เยี่ยม ศมข. และ ศวข.

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-12-23 15:34:41

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ถกแนวทางความร่วมมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าวแบบบูรณาการ

กรมการข้าว ถกแนวทางความร่วมมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าวแบบบูรณาการ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-12-23 15:29:54

อ่านต่อ...