ข่าวกิจกรรม


กรมการข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กรมการข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-08-09 11:26:50

อ่านต่อ...

กรมข้าว MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน จับมือพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

กรมข้าว MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน จับมือพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-08-08 14:22:28

อ่านต่อ...

กรมการข้าว เตรียมรับรองพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางให้พี่น้องชาวนา

กรมการข้าว เตรียมรับรองพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางให้พี่น้องชาวนา

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-08-08 14:15:25

อ่านต่อ...

รองข้าวหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว

รองข้าวหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-07-05 14:41:25

อ่านต่อ...

กรมการข้าว โชว์ผลงานวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคอิสาน

กรมการข้าว โชว์ผลงานวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคอิสาน

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-31 17:08:47

อ่านต่อ...

กรมข้าวหารือ TOPCON เตรียมนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาทดลองใช้ หวังเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการแปลงให้เกษตรกร

กรมข้าวหารือ TOPCON เตรียมนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาทดลองใช้ หวังเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการแปลงให้เกษตรกร

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-27 09:05:28

อ่านต่อ...

กรมการข้าวร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

กรมการข้าวร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-26 17:56:59

อ่านต่อ...

กรมการข้าวร่วมกับGistda จัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล “การจัดการระบบฐานข้อมูล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ” สนับสนุนงานการเกษตรฯ

กรมการข้าวร่วมกับGistda จัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล “การจัดการระบบฐานข้อมูล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ” สนับสนุนงานการเกษตรฯ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-26 12:41:37

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม ติวเข้ม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมสร้างทีมงาน โครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในนามทีมประเทศ

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม ติวเข้ม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมสร้างทีมงาน โครงการพระราชดำริและโครงการหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในนามทีมประเทศ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-24 16:32:19

อ่านต่อ...

ปลัด กษ. ประชุมร่วมกับ กรมการข้าว ติดตามความคืบหน้าความพร้อมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ปลัด กษ. ประชุมร่วมกับ กรมการข้าว ติดตามความคืบหน้าความพร้อมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-24 11:23:27

อ่านต่อ...

กรมการข้าวร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

กรมการข้าวร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-23 16:48:58

อ่านต่อ...

รมว.กษ.เปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ แห่งแรกของพังงา เพื่อกักเก็บน้ำ ใช้อุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ในอนาคต

รมว.กษ.เปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ แห่งแรกของพังงา เพื่อกักเก็บน้ำ ใช้อุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ในอนาคต

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-20 15:16:14

อ่านต่อ...