ประกาศร่างคุณลักษณะ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศร่าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

-

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-11-24 09:15:00    182     14 

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ(ฉบับที่2)

ร่างฉบับ 2

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-21 10:56:20    177     6 

ประกาศคุณลักษณะ

ประกาศคุณลักษณะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช   2021-10-15 10:39:02    213     12 

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะการตรวจแปลงอินทรีย์

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 09:04:53    193     5