สรุปผล สขร 1


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

สขร.1

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร   2021-12-02 14:30:00    25     1 

สรุปผล สขร. 1 รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผล สขร. 1 รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา   2021-12-01 11:54:59    121     2 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

(ตามรายละเอียด...)

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2021-11-18 10:13:23    141     3