สรุปผล สขร 1


รายงานสรุปแผน สขร.1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-01-25 08:45:16    5     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1)

ประจำเดือนธันวาคม 2564

  • โดย กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว   2022-01-18 15:52:49    15     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนธันวาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-01-18 10:54:51    12     3 

สรุปผล สขร. 1 รอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผล สขร. 1 รอบเดือน ธันวาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา   2022-01-05 16:39:57    12     2