สรุปผล สขร 1


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-09-05 13:26:12    7     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-09-05 11:22:21    10     1