ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม เอกสารโครงการประเมินลักษณะทางสัญฐาน ลักษณะทางการเกษตรและคุณภาพของข้าวสายพันธุ์ปรีบปรุงและเอกสารรายงานความก้าวหน้า 9 เดือนของโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม เอกสารโครงการประเมินลักษณะทางสัญฐาน ลักษณะทางการเกษตรและคุณภาพของข้าวสายพันธุ์ปรีบปรุงและเอกสารรายงานความก้าวหน้า 9 เดือนของโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว   2022-09-01 15:13:50    24     0