การติดต่อ


  •   2021-01-23 14:53:27    49063  

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2561-3056

แฟกซ์

0-2561-3236

อีเมล์

[email protected]