ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมส่งบทคัดย่องานวิจัยด้านข้าวนำเสนอในภาคบรรยาย

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมส่งบทคัดย่องานวิจัยด้านข้าวนำเสนอในภาคบรรยาย

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

พร้อมส่งบทคัดย่องานวิจัยด้านข้าวนำเสนอในภาคบรรยาย

>>รายละเอียด..คลิก!!<<

poster A3 4