การประเมินคุณธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

IMG 0004

IMG 0003

       วันที่ 23 เมาายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เพื่อสร้างความรักสามัคคีและสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

IMG 0002

IMG 0001

IMG 0005

         วันที่ 16 มีนาคม 2562 นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 13 ปี