สัมมนาแผนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพลโยธิน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

 

ดาวโหลดเอกสาร(PowerPoint)