ข่าวสารกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สัมมนาแผนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพลโยธิน กรุงเทพฯ 07 พฤศจิกายน 2560 442
งานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2561 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอรแคว รีสอร์ท จังหวัดกาณจนบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 643
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง เตือนภัยการระบาดของแมลงบั่ว 22 มีนาคม 2560 782
กรมการข้าวกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว 27 ธันวาคม 2559 2485
การแอบอ้างข้อมูลจากกรมการข้าว เพื่อผลิตโปสเตอร์ “การปลูกข้าวและการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชอย่างถูกวิธี” 17 พฤศจิกายน 2559 1086
กรมการข้าวแนะนำการฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด 25 ตุลาคม 2559 1091
กรมการข้าวประกาศคำแนะนำการฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด 18 ตุลาคม 2559 1108
กรมการข้าวประกาศ เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 04 ตุลาคม 2559 2166
เตือนภัยป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 03 ตุลาคม 2559 1038
พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าวเป็นวงกว้างกว่า 6 หมื่นไร่ แนะชาวนา ในจ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ เร่งสำรวจและเฝ้าระวังการระบาด 26 กันยายน 2559 2594