ประกาศรายชื่อพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวอนุญาตให้ขอการรับรองข้าวพันธุ์แท้

ประกาศรายชื่อพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวอนุญาตให้ขอการรับรองข้าวพันธุ์แท้

                                         ARD 06                           ARD 07

 

 punrice2