ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2561 34
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 20 พฤศจิกายน 2561 20
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเล่มยุทธศาสตร์ กมข. ปี 2562 20 พฤศจิกายน 2561 7
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเล่มรายงานประเมินผลการดำเนินงานรอบบัญชี 2561 20 พฤศจิกายน 2561 10
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 20 พฤศจิกายน 2561 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561 12
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองจดหมาย จำนวน 2 รายการ 20 พฤศจิกายน 2561 15
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองครุฑ 16 พฤศจิกายน 2561 5
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮภ 4833 16 พฤศจิกายน 2561 29
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 16 พฤศจิกายน 2561 31