ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 18 มกราคม 2561 16
ประกาศขอบเขต TOR จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ ขนาด 8 แถว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 17 มกราคม 2561 49
ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2561 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Good Rice Seed Shop กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2561 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 มกราคม 2561 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจแปลงผลิตข้าว GAP จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2561 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสาร ใบธง โดยวิธีคัดเลือก 15 มกราคม 2561 35
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กมข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2561 9
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2561 39
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2561 47