ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 34 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 20
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2561 18
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2561 17
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2561 10
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำ และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเติมเครื่องตัดหญ้า 31 พฤษภาคม 2561 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 5