ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว จำนวน ๑๔ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ 12 มกราคม 2560 247
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว จำนวน ๑๐๘ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ 12 มกราคม 2560 313
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว 09 มกราคม 2560 311
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตามชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว 09 มกราคม 2560 379
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 09 มกราคม 2560 317
รายงานขอความเห็นชอบเเาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 06 มกราคม 2560 192
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การเช่าเครื่องคอมพิวเตร์ดยวิธีตกลงราคา 06 มกราคม 2560 196
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีสอบราคา 06 มกราคม 2560 213
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04 มกราคม 2560 195
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2559 368