ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ๊นต์แบบ A๓ ขาว-ดำ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. 23 มกราคม 2561 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. 23 มกราคม 2561 64
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างโปรแกรมบรหารจัดการงบประมาณ 22 มกราคม 2561 123
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มกราคม 2561 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นต์ไข A๑ ขาว-ดำ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2561 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นต์ไข A๑ ขาว-ดำ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2561 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเจาะจง กมข. 22 มกราคม 2561 66
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 22 มกราคม 2561 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 19 มกราคม 2561 54
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 มกราคม 2561 72