ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 44
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าว ส่วนกลาง และภูมิภาค (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2560 84
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 20 พฤศจิกายน 2560 71
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 20 พฤศจิกายน 2560 89
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 17 พฤศจิกายน 2560 87
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง จำหน่ายข้าวสาร โครงการคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการใช้ประโยชน์จากรำ และน้ำมันรำข้าว ปี ๒๕๕๙ 15 พฤศจิกายน 2560 85
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก 14 พฤศจิกายน 2560 39
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2560 88
แจ้งความประสงค์ขอจัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแนวทางการดำเเนินงานกรมการข้าว ปี 2561 13 พฤศจิกายน 2560 91
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าว จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤศจิกายน 2560 132