ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2561 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 13
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศและเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2561 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2561 36
ประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2561 40
ประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2561 29
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ ๕๑๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2561 13
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2561 12
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2561 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2561 14