ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 11 กรกฎาคม 2562 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮธ9233 10 กรกฎาคม 2562 13
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562 20
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 9 รายการ 18 อัน 09 กรกฎาคม 2562 27
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 09 กรกฎาคม 2562 3
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเคลือบสีรถยนต์ ฮฐ8507 09 กรกฎาคม 2562 13
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2562 16
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2562 17
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2562 17
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2562 13