ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 08 ธันวาคม 2560 20
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง 06 ธันวาคม 2560 23
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ 06 ธันวาคม 2560 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 06 ธันวาคม 2560 37
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 ธันวาคม 2560 26
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 ธันวาคม 2560 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 06 ธันวาคม 2560 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 06 ธันวาคม 2560 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 06 ธันวาคม 2560 14
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 ธันวาคม 2560 4