ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2563 7
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อใช้ปลูกในสถานีเรียนรู้การปลูกพืชหลังนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 March 2563 11
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2320 31 March 2563 4
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 17 ถุงเติม 31 March 2563 7
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมไฟห้องประชุมอาคารจักรพันธ์ 31 March 2563 6
ประกาศกรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏบัติงาน 31 March 2563 23
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ เครื่อง 31 March 2563 6
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 31 March 2563 5
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 30 March 2563 4
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและจำทำรั้วด้านหน้าศุนย์วิจัยข้าวชุมแพ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2563 23