ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแผ่นพับแนะนำพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ดีการผลิต การควบคุมคุณภาพและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 28 พฤศจิกายน 2561 9
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2561 13
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ 28 พฤศจิกายน 2561 13
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2561 26
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๑ (Thai Rice Festival 2018) 28 พฤศจิกายน 2561 78
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 28 พฤศจิกายน 2561 28
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง และเปลี่ยนวาล์ว ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2561 14
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 22
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลี้ยงแมลง (สำหรับใช้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 17
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแร็ค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 52 มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 16