ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ที่นั่ง 07 มิถุนายน 2561 13
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2561 15
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2561 15
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2561 10
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมการข้าว จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2561 14
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับ GIN Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2561 14
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (น้ำสลัดข้าวสองสีทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุรักสุขภาพ) 06 มิถุนายน 2561 18
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ POP UP 06 มิถุนายน 2561 18
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎศ 4966 กทม. 05 มิถุนายน 2561 13
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ 05 มิถุนายน 2561 19