ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 7 กช 6249 กทม. 12 มิถุนายน 2562 2
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 16
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ 1890 กทม. 11 มิถุนายน 2562 3
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2562 24
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2562 18
ประกาศกองปรระสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาขนย้ายวัสดุการเกษตร (หุ่นฟางกระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2562 13
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 06 มิถุนายน 2562 4
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องปริ้น Brother HL 3170 05 มิถุนายน 2562 5
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม 04 มิถุนายน 2562 5
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนมิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 4