ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2562 11
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมการข้าว 30 มกราคม 2562 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 8
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 19
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 10
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎส 6782 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 26
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดไวแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 14
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2561 และ หนังสือสรุปรายงานประจำปี 2561 ของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 29 มกราคม 2562 1
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2562 31