ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 31 มกราคม 2561 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 31 มกราคม 2561 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 31 มกราคม 2561 0
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเชิญชวนจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2561 23
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2561 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2561 21
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันสำหรับเติมครุภัณฑ์การเกษตร 29 มกราคม 2561 9
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2561 29
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุจัดฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2561 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๕ เครื่อง 26 มกราคม 2561 33