ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ 12 กันยายน 2561 23
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2561 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 50 ที่นั่ง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง 12 กันยายน 2561 36
ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจัดสัมมนาร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 12 กันยายน 2561 24
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561 21
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561 32
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561 17
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561 17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2561 15
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑ จำนวน 2 รายการ 10 กันยายน 2561 10