ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. 14 ธันวาคม 2560 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2560 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กต 5634 กรุงเทพมหานคร กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2560 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 กก-2837 กรุงเทพมหานคร กมข. 13 ธันวาคม 2560 16
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2560 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 12 ธันวาคม 2560 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบห่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. 08 ธันวาคม 2560 20
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศคุณลักษณะรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 08 ธันวาคม 2560 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ-1890 กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 08 ธันวาคม 2560 19
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 08 ธันวาคม 2560 25