ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้าเล่ม 01 กุมภาพันธ์ 2561 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2561 29
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2561 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องใส่แบบก่อสร้าง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 01 กุมภาพันธ์ 2561 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาเขียนแบบ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 01 กุมภาพันธ์ 2561 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่นเคลือบ A4 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 01 กุมภาพันธ์ 2561 17
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 01 กุมภาพันธ์ 2561 11
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 01 กุมภาพันธ์ 2561 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน 95 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 01 กุมภาพันธ์ 2561 2
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 01 กุมภาพันธ์ 2561 1