ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 12
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 4
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 4
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า ยี่ห้อ Honda GX35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 13
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำชาย-หญิง หลังอาคารฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 13
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 15
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤศจิกายน 2561 11
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2561 9
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561 11
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 01 พฤศจิกายน 2561 15