ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 19 กรกฎาคม 2562 4
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 19 กรกฎาคม 2562 5
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) 19 กรกฎาคม 2562 16
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ กข 54 1 0107 01 211 และกช 54 1 0107 01 213 18 กรกฎาคม 2562 19
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป 18 กรกฎาคม 2562 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัรฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 18 กรกฎาคม 2562 18
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำชาย-หญิง หลังอาคารฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562 4
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ 18 กรกฎาคม 2562 3
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562 13
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องปริ้นเตอร์ 15 กรกฎาคม 2562 20