ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 25 มิถุนายน 2562 19
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการสัมมนา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2562 9
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กฉ-8275 25 มิถุนายน 2562 16
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กต 5634 กทม. พร้อมบริการติดตั้ง 24 มิถุนายน 2562 6
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 7221 กรุงเทพมหานคร 24 มิถุนายน 2562 8
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 34
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 17
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 26
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนข้าวและชาวนา และจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระราชวงศ์พร้อมติดตั้ง ตกแต่ง บริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2562 5
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2562 19