ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2561 10
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2561 6
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC -J๒๓๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561 6
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561 8
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือขั้นตอนวิธีการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 15 มิถุนายน 2561 13
สำนักบริหารกลาง ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2561 30
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2561 15
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2561 7
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ 14 มิถุนายน 2561 12
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ 14 มิถุนายน 2561 13