ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 1
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 1
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 1
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 1
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 1
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 15 ธันวาคม 2560 21
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 15 ธันวาคม 2560 23
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน ๔๐๐ รีม และ A3 จำนวน ๒๐ รีม 14 ธันวาคม 2560 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ 1890 กรุงเทพมหานคร กมข. 14 ธันวาคม 2560 19
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 14 ธันวาคม 2560 23