ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา 20 กันยายน 2561 6
สำนักบริหารกลาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาของกรมการข้าว 18 กันยายน 2561 13
สำนักบริหารกลาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าว และบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว 18 กันยายน 2561 11
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้องกันและจำกัดปลวก แมลงสาบ หนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2561 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีปร 18 กันยายน 2561 29
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาระบบลิฟต์อาคารสำนักงานกรมการข้าว ประจำปี พ.ศ. 2562 17 กันยายน 2561 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป (สารวัตร) 14 กันยายน 2561 23
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป (GAP) 14 กันยายน 2561 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 14 กันยายน 2561 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2561 22