ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1 เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 5 0105 03 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 40
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 11 เมษายน 2562 40
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 11 เมษายน 2562 23
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 11 เมษายน 2562 37
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันรำข้าว 11 เมษายน 2562 37
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 1468 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562 48
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตรายาง 10 เมษายน 2562 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชฬ 8793 กทม. จำนวน 1 คัน 10 เมษายน 2562 30
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและตกแต่งอุปกรณ์กระบุงข้าวเพื่อใช้ซ่อมในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 09 เมษายน 2562 22