ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ 24 กันยายน 2561 33
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดข่าว (Clipping News) จากหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 12 เดือน 24 กันยายน 2561 4
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาร์ตเวิร์คและพิมพ์จดหมายข่าวกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 กันยายน 2561 5
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างพร้อมบำรุง ดูแล และรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 กันยายน 2561 6
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 21 กันยายน 2561 4
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4 21 กันยายน 2561 4
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561 21
สำนักบริหารกลาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง 20 กันยายน 2561 9
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2561 13
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2561 9