ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2561 0
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ ๗๕๘๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2561 8
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Rice Bran Protein Hydrolysate) 21 มิถุนายน 2561 11
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2561 53
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ ๗๕๘๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2561 9
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาข้าว 20 มิถุนายน 2561 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ 20 มิถุนายน 2561 15
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิถุนายน 2561 20
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2561 5
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2561 7