ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขยายจุดใช้งานระบบสารบรรณฯ 24 กรกฎาคม 2562 4
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 24 กรกฎาคม 2562 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562 20
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมพร้อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎศ 4886 กทม. พร้อมบริการติดตั้ง 24 กรกฎาคม 2562 3
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 24 กรกฎาคม 2562 2
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบวิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 24 กรกฎาคม 2562 1
สำนักบริหารกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง 23 กรกฎาคม 2562 37
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับปริ้นเตอร์ Brother 23 กรกฎาคม 2562 4
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 23 กรกฎาคม 2562 3
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว 23 กรกฎาคม 2562 10