ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2561 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร 14 ธันวาคม 2561 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2561 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 13 ธันวาคม 2561 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 13 ธันวาคม 2561 16
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2561 14
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561 13
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 07 ธันวาคม 2561 9
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซองไปรษณีย์พลาสติก 07 ธันวาคม 2561 15
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รายงานการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2561 15