ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2561 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2561 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแบบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2561 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2561 40
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 กุมภาพันธ์ 2561 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 07 กุมภาพันธ์ 2561 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าเอกสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 07 กุมภาพันธ์ 2561 0
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดเพื่อเตรียมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กุมภาพันธ์ 2561 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎส 6782 กทม. จำนวน 1 คัน 05 กุมภาพันธ์ 2561 26
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 25