ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 June 2563 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 June 2563 29
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 June 2563 13
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 11 June 2563 6
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 10 June 2563 16
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 June 2563 15
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดทำเอกสารโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 08 June 2563 7
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำชาย-หญิง ภายในอาคารสำนักงาน และหลังอาคารฝึกอบรม โดยวิะ๊เฉพาะเจาะจง 08 June 2563 16
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 05 June 2563 43
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 June 2563 30