ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 18 ตุลาคม 2559 273
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 10 ตุลาคม 2559 237
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับ 07 ตุลาคม 2559 232
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องจากเป้าหมาย ปี 2559 04 ตุลาคม 2559 244
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว ที่ กวข.สช.4.59 เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 23 กันยายน 2559 193
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว ที่ กวข.สช.5.59 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 23 กันยายน 2559 270
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องจากเป้าหมาย ปี 2559 19 กันยายน 2559 277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการปรังปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2559 77
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2559 264
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าว และบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2559 243