ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 24
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองครุฑ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 41
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 37
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารในการสัมมนาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 30
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 28
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 26
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว ๑๔๖๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 30
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเปลี่ยนป้ายสถานีเรียนรู้ภายนอกอาคารที่ชำรุด จำนวน 8 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 20
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานของศมข.ศรีสะเกษ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 24 กรกฎาคม 2561 25