ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ 21 สิงหาคม 2561 38
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 58
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 42
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนุ้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 59
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 56
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 40
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กพับได้ชั้นเดียว จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 48
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างประจำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 36
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟางข้าว โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ 20 สิงหาคม 2561 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนแบบก่อสร้าง ขนาด A1 ศมข.ชัยภูมิ (1-8) กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 16 สิงหาคม 2561 28