ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 16
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงพร้อมชุดป้องกันสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 16
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพ่นยา ขนาด 20 ลิตร (2 ระบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 16
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 30 พฤษภาคม 2561 29
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร เรื่อง ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ใช้สำหรับศึกษาการเจริญเติบโตและให้ผลผลืตข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 28 พฤษภาคม 2561 17
ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2561 57
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2561 40