ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ชื่อโครงการ การจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาว โดยวิธีตกลงราคา 10 พฤศจิกายน 2559 600
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก) 09 พฤศจิกายน 2559 203
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 08 พฤศจิกายน 2559 204
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 08 พฤศจิกายน 2559 264
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 25 ชุด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560 04 พฤศจิกายน 2559 106
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 03 พฤศจิกายน 2559 214
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 03 พฤศจิกายน 2559 236
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 01 พฤศจิกายน 2559 272
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 31 ตุลาคม 2559 189
กษ 2606-2326 แจ้งความประสงค์จะขอจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ประจำไตรมาสที่ 1 27 ตุลาคม 2559 190