ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2561 46
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2561 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องใส่แบบก่อสร้าง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 01 กุมภาพันธ์ 2561 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาเขียนแบบ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 01 กุมภาพันธ์ 2561 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่นเคลือบ A4 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 01 กุมภาพันธ์ 2561 35
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 01 กุมภาพันธ์ 2561 25
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 01 กุมภาพันธ์ 2561 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน 95 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 01 กุมภาพันธ์ 2561 18
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 01 กุมภาพันธ์ 2561 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 31 มกราคม 2561 21