ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤศจิกายน 2560 25
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 03 พฤศจิกายน 2560 28
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร ประกอบการฝึกอบรม 02 พฤศจิกายน 2560 46
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฟเครื่องยนต์และเช็คสภาพพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ 02 พฤศจิกายน 2560 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 พฤศจิกายน 2560 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 พฤศจิกายน 2560 34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาเบื้องต้น 02 พฤศจิกายน 2560 32
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการฝึกอบรม 02 พฤศจิกายน 2560 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 01 พฤศจิกายน 2560 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 01 พฤศจิกายน 2560 48