ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 03 พฤศจิกายน 2559 232
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 01 พฤศจิกายน 2559 271
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 31 ตุลาคม 2559 188
กษ 2606-2326 แจ้งความประสงค์จะขอจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ประจำไตรมาสที่ 1 27 ตุลาคม 2559 187
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) 25 ตุลาคม 2559 138
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 18 ตุลาคม 2559 206
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 18 ตุลาคม 2559 267
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 10 ตุลาคม 2559 229
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับ 07 ตุลาคม 2559 226
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องจากเป้าหมาย ปี 2559 04 ตุลาคม 2559 240