ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
[ร่าง] ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 04 พฤษภาคม 2561 73
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 04 พฤษภาคม 2561 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 04 พฤษภาคม 2561 29
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง [ร่าง] ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 04 พฤษภาคม 2561 51
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำป้ายไวนิล 03 พฤษภาคม 2561 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ กจ ๖๓๑๔ อุดรธานี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 03 พฤษภาคม 2561 5
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R4 เครื่องถ่ายเอกสาร 02 พฤษภาคม 2561 38
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 48 ถัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 02 พฤษภาคม 2561 19
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำ และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเติมเครื่องตัดหญ้า 01 พฤษภาคม 2561 16
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สำหรับเติมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 6 กง 8538 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤษภาคม 2561 15