ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด 8 แถว จำนวน 14 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2559 112
ประกาศจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด 4 แถว จำนวน 108 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2559 98
ประกาศจัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว จำนวน 2,095 ม้วน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2559 88
ชื่อโครงการ การจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีตกลงราคา 10 พฤศจิกายน 2559 350
ชื่อโครงการ การจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาว โดยวิธีตกลงราคา 10 พฤศจิกายน 2559 596
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก) 09 พฤศจิกายน 2559 202
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 08 พฤศจิกายน 2559 201
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 08 พฤศจิกายน 2559 262
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 25 ชุด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560 04 พฤศจิกายน 2559 104
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 03 พฤศจิกายน 2559 213