ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างเหมาประดับริ้วผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2561 25
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซึ่งผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2561 20
[ร่าง] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 23 กรกฎาคม 2561 27
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำสือมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ 20 กรกฎาคม 2561 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศมข.ศรีสะเกษ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 กรกฎาคม 2561 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 กก 2837 กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 กรกฎาคม 2561 23
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 26
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารพะบรมราชินันาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 24