ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง 09 พฤศจิกายน 2560 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นแบบขนาด A1 ขาว-ดำ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 30
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นแบบขนาด A1 ขาว-ดำ 09 พฤศจิกายน 2560 41
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 08 พฤศจิกายน 2560 79
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 พฤศจิกายน 2560 52
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถราชการทะเบียน 2 กบ 8432 กทม. 03 พฤศจิกายน 2560 43
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวตลาดเฉพาะ 03 พฤศจิกายน 2560 44
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 03 พฤศจิกายน 2560 22