ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2559 148
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 21 ธันวาคม 2559 126
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2559 194
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16 ธันวาคม 2559 116
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16 ธันวาคม 2559 119
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ซื้อรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2559 104
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 15 ธันวาคม 2559 151
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14 ธันวาคม 2559 119
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo Bag) จำนวน 5,000 ใบ 13 ธันวาคม 2559 165
แจ้งความประสงค์ขอจัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 กรมการข้าว 13 ธันวาคม 2559 198