ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 4833 กทม. 10 กันยายน 2561 26
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 10 กันยายน 2561 46
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ 07 กันยายน 2561 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ 2561 07 กันยายน 2561 87
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฎศ 4975 กทม. 07 กันยายน 2561 24
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 05 กันยายน 2561 44
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2561 33
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 กันยายน 2561 51
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง 03 กันยายน 2561 42
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำ และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2561 33