ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สัญญาจ้างทั่วไป สถาบันวิทยาศาสตร์ข้างแห่งชาติ ตกลงจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระบบตู้ปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ โดยวิธีคัดเลือก 04 ตุลาคม 2560 122
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ตุลาคม 2560 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 ตุลาคม 2560 40
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงเลี้ยงทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 ตุลาคม 2560 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 ตุลาคม 2560 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน 30 วัน 29 กันยายน 2560 71
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2560 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2560 108
วันที่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระบบตู้ปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ โดยวิธีคัดเลือก 20 กันยายน 2560 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพฯ ปี 2560 โครงการ Niche Market 11 กันยายน 2560 150