ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ 07 มิถุนายน 2561 31
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2561 27
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2561 30
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ที่นั่ง 07 มิถุนายน 2561 26
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2561 27
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2561 34
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2561 23
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมการข้าว จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2561 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับ GIN Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2561 33
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (น้ำสลัดข้าวสองสีทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุรักสุขภาพ) 06 มิถุนายน 2561 42