ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 06 ตุลาคม 2560 39
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 06 ตุลาคม 2560 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 ตุลาคม 2560 24
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สัญญาจ้างทั่วไป สถาบันวิทยาศาสตร์ข้างแห่งชาติ ตกลงจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระบบตู้ปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ โดยวิธีคัดเลือก 04 ตุลาคม 2560 122
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ตุลาคม 2560 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 ตุลาคม 2560 40
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงเลี้ยงทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 ตุลาคม 2560 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 ตุลาคม 2560 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน 30 วัน 29 กันยายน 2560 70
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2560 13