ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 50 ที่นั่ง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง 12 กันยายน 2561 84
ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจัดสัมมนาร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 12 กันยายน 2561 80
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561 42
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561 57
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561 40
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561 41
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2561 42
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑ จำนวน 2 รายการ 10 กันยายน 2561 35
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2561 46
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชล 6175 กทม. 10 กันยายน 2561 36