ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 22 พฤษภาคม 2561 48
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 22 พฤษภาคม 2561 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 พฤษภาคม 2561 13
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 21 พฤษภาคม 2561 41
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน เกษตรมหัศจรรย์ 2561 เกษตรสร้างสุขยุคดิจิตอล โดยวิธีคัดเลือก 21 พฤษภาคม 2561 15
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 7221 กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2561 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาพร้อมเข้าเล่ม กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 10