ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน ๙ ราย 27 พฤศจิกายน 2560 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎศ-4886 กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 27 พฤศจิกายน 2560 23
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 27 พฤศจิกายน 2560 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 24 พฤศจิกายน 2560 30
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo bag) ปี 2561 24 พฤศจิกายน 2560 80
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 24 พฤศจิกายน 2560 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร 23 พฤศจิกายน 2560 30
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) โดยวิธีคัดเลือก 23 พฤศจิกายน 2560 86
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2560 35
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 22 พฤศจิกายน 2560 42