ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 31 กรกฎาคม 2562 6
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 11
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 9
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือศัตรูข้าว และวิธีป้องกันกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 11
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 11
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 26 กรกฎาคม 2562 19
สำนักบริหารกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง 26 กรกฎาคม 2562 26
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีเคลือบพื้นกันลื่นและกันเชื้อราบริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562 1
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 24 กรกฎาคม 2562 4
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 24 กรกฎาคม 2562 8