ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 June 2563 17
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 June 2563 26
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 June 2563 11
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 18 June 2563 11
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษา – ล้างและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 June 2563 23
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 June 2563 11
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 16 June 2563 25
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS มาตรฐานอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA) ของกลุ่มเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 June 2563 11
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบบและผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกบรรจุข้าวสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 June 2563 14
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 June 2563 24