ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพ่นยา ขนาด 20 ลิตร (2 ระบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 13
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 30 พฤษภาคม 2561 26
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร เรื่อง ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ใช้สำหรับศึกษาการเจริญเติบโตและให้ผลผลืตข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 28 พฤษภาคม 2561 12
ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2561 54
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2561 36
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร 25 พฤษภาคม 2561 41
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1 เครื่องถ่ายเอกสาร 24 พฤษภาคม 2561 42
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 24 พฤษภาคม 2561 42
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 24 พฤษภาคม 2561 39