ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 09 พฤศจิกายน 2560 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง 09 พฤศจิกายน 2560 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นแบบขนาด A1 ขาว-ดำ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 26
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นแบบขนาด A1 ขาว-ดำ 09 พฤศจิกายน 2560 39
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 08 พฤศจิกายน 2560 72
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 พฤศจิกายน 2560 52
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถราชการทะเบียน 2 กบ 8432 กทม. 03 พฤศจิกายน 2560 42
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวตลาดเฉพาะ 03 พฤศจิกายน 2560 43