ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงูประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปร 20 เมษายน 2561 21
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2561 14
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำตรายาง 20 เมษายน 2561 14
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียนใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว 20 เมษายน 2561 30
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2561 32
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิวเซอร์ ชุดทำภาพและเป็นตัวละลายหมึก 20 เมษายน 2561 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 19 เมษายน 2561 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 11 เมษายน 2561 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนเมษายน ๖๑ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 เมษายน 2561 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ ๑๘๙๐ กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 เมษายน 2561 15