ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2561 31
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 01 ตุลาคม 2561 37
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม 01 ตุลาคม 2561 23
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 01 ตุลาคม 2561 32
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 01 ตุลาคม 2561 24
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 01 ตุลาคม 2561 20
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2561 19
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารการเงิน บัญชีและพัสดุ 25 กันยายน 2561 33
กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ 24 กันยายน 2561 84
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดข่าว (Clipping News) จากหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 12 เดือน 24 กันยายน 2561 27