ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2561 32
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและแบบสอบถาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2561 15
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 04 มิถุนายน 2561 22
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือสถานีตำรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2561 22
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักข้าวไร่ดอกข่า) 01 มิถุนายน 2561 25
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สำหรับเติมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 6 กง 8538 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 8
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 26
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 29
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 34 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 9