ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำ และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 สิงหาคม 2561 16
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 สิงหาคม 2561 26
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฎศ 4958 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 สิงหาคม 2561 25
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 สิงหาคม 2561 18
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2561 24
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2561 25
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกอบผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ วายในหลวง ปี ๒๕๖๐ จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2561 31
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือการปลูกข้าวในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเพาะจง 31 กรกฎาคม 2561 24
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2561 32
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียนประกอบการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว 31 กรกฎาคม 2561 20