ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 ธันวาคม 2560 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา 06 ธันวาคม 2560 19
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 ธันวาคม 2560 16
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 ธันวาคม 2560 15
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 06 ธันวาคม 2560 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 04 ธันวาคม 2560 33
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 04 ธันวาคม 2560 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌภ-6123 กรุงเทพมหานคร กมข. 04 ธันวาคม 2560 25
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา 01 ธันวาคม 2560 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธันวาคม 2560 38