ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งความประสงค์ขอจัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 กรมการข้าว 13 ธันวาคม 2559 187
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธันวาคม 2559 169
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว 09 ธันวาคม 2559 196
ประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหมญ่่ ปี2560 07 ธันวาคม 2559 142
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 07 ธันวาคม 2559 126
แจ้งความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีตกลงราคา 06 ธันวาคม 2559 147
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสศ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน ๒ รายการ 02 ธันวาคม 2559 100
ประกาศสอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 01 ธันวาคม 2559 150
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก สำหรับภาคใต้ ปี 2560 29 พฤศจิกายน 2559 305
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2559 233