ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ 08 พฤษภาคม 2561 12
[ร่าง] ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 04 พฤษภาคม 2561 61
[ร่าง] ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 04 พฤษภาคม 2561 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 04 พฤษภาคม 2561 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 04 พฤษภาคม 2561 25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง [ร่าง] ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 04 พฤษภาคม 2561 33
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำป้ายไวนิล 03 พฤษภาคม 2561 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ กจ ๖๓๑๔ อุดรธานี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 03 พฤษภาคม 2561 1
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R4 เครื่องถ่ายเอกสาร 02 พฤษภาคม 2561 33
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 48 ถัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 02 พฤษภาคม 2561 16