ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติทำไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก ประกอบการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบี 31 กรกฎาคม 2561 16
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติทำน้ำข้าวกล้องงอก ประกอบการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อ 31 กรกฎาคม 2561 18
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติทำขนมดอกจอกประกอบการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิก 31 กรกฎาคม 2561 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดรทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2561 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 26 กรกฎาคม 2561 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายแบบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 26 กรกฎาคม 2561 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลชทะเบียน 7 กช 6249 กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 26 กรกฎาคม 2561 21
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรคข้าวที่สำคัญ พร้อมอบรมวิธีการใช้ และ maintenance 1 ปี หลังส่งมอบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กรกฎาคม 2561 17
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2561 32
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2561 25