ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว 09 มกราคม 2560 208
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตามชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว 09 มกราคม 2560 223
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 09 มกราคม 2560 200
รายงานขอความเห็นชอบเเาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 06 มกราคม 2560 148
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การเช่าเครื่องคอมพิวเตร์ดยวิธีตกลงราคา 06 มกราคม 2560 148
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีสอบราคา 06 มกราคม 2560 167
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04 มกราคม 2560 55
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2559 228
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 29 ธันวาคม 2559 158
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธันวาคม 2559 141