ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะ เรื่องสอบราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 16 กุมภาพันธ์ 2560 173
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2560 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 14 กุมภาพันธ์ 2560 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว 14 กุมภาพันธ์ 2560 215
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กุมภาพันธ์ 2560 150
ร่างประกาศจ้างเหมางานปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร 08 กุมภาพันธ์ 2560 129
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กุมภาพันธ์ 2560 230
ประกาศประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2560 โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2560 152
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2560 194
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2560 102