ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม 2561 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ 18 กรกฎาคม 2561 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ 1890 กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กรกฎาคม 2561 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กต 5634 กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กรกฎาคม 2561 8
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ของราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561 21
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561 17
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561 24
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 17 กรกฎาคม 2561 7
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561 16