ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 13
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำสือมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ 20 กรกฎาคม 2561 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศมข.ศรีสะเกษ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 กรกฎาคม 2561 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 กก 2837 กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 กรกฎาคม 2561 13
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 16
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารพะบรมราชินันาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 16
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2561 21
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง 19 กรกฎาคม 2561 9
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2561 12