ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 22 พฤศจิกายน 2560 15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฏฮ-9928 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2560 18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2560 24
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 28
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 15
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 34
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 20 พฤศจิกายน 2560 28
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 20 พฤศจิกายน 2560 41
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 17 พฤศจิกายน 2560 50