ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 13
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว ๑๔๖๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 12
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเปลี่ยนป้ายสถานีเรียนรู้ภายนอกอาคารที่ชำรุด จำนวน 8 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 2
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานของศมข.ศรีสะเกษ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 24 กรกฎาคม 2561 6
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเปลี่ยนป้ายสถานีเรียนรู้ภายนอกอาคารที่ชำรุด จำนวน 8 สถานี โดยวิะ๊เฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 10
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขัดและทาสีรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2561 12
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างเหมาประดับริ้วผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2561 16
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซึ่งผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2561 13
[ร่าง] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 23 กรกฎาคม 2561 18