ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 37
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 30
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2561 26
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติดสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2561 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 23 กุมภาพันธ์ 2561 1
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2561 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2561 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 22 กุมภาพันธ์ 2561 12
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 กุมภาพันธ์ 2561 25
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2561 52