ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 8
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บเอกสารตรวจรับงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 10
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ 08 พฤษภาคม 2562 14
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2562 7
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 07 พฤษภาคม 2562 25
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 07 พฤษภาคม 2562 22
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม จำนวน 2 เครื่อง 07 พฤษภาคม 2562 22
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 513 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2562 4
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนิติกรด้านกฎหมาย 03 พฤษภาคม 2562 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 03 พฤษภาคม 2562 18