ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 07 มีนาคม 2562 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มีนาคม 2562 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มีนาคม 2562 7
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2562 14
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารในการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2562 11
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2562 9
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2562 23
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2562 6
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพข้อมูล (Data cleansing) ข้อมูลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ข้อมูล T1 จากระบบ Oraganic Farm ให้รองรับการนำเข้าข้อมูลฯ 28 กุมภาพันธ์ 2562 12
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 27 กุมภาพันธ์ 2562 8